Euro-city Marzena Zajkowska
50-218 Wrocław,
ul. Pomorska 32

tel.: 506 105 758
mail: marzena@euro-city.com.pl